Mladi u Tuzli imaju priliku, u okviru projekta kojeg provodi Omladinski resursni centar Tuzla, da se kroz rad u grupi oslobode straha od javnog govora, da unaprijede svoje sposobnosti i potencijale, razviju osjećaj odgovornosti i da steknu potrebno samopouzdanje. Naime, u narednom periodu bit će implementirana obuka u četiri modula, a radionice će voditi certifikovani treneri za razvoj životnih vještina za 100 učesnika. Mladi će dobiti pasoš kompetencija koji je odličan model za prepoznavanje i unaprjeđenje talenta, koje mlada osoba ima, kaže Mirela Šabanović Efendić, licencirana savjetnica za pasoš kompetencija.

“To je instrument koji se koristi u Njemačkoj, nakon recesije koja se desila prije više godina. Ljudi su imali mali pad zaposlenosti, pa su odlučili da treba da naprave jedan instrument koji bi mogao na pravi način da dijagnostifikuje na jednom mjestu sve kompetencije koje ima jedna mlada osoba i da u skladu s tim kompetencijama i savjetnikom koji radi individualne susrete s mladom osobom, usmjeri je dalje za obrazovanje, zapošljavanje i slično.”

Mladi će tako dobiti nove ideje, nove informacije i nove mogućnosti za vlastitu bolju budućnost, a zatim će dvadeset učesnika dobiti svoj pasoš kompetencija, kako kaže Miralem Tursinović, predstavnik Omladinskog resursnog centra.

“Sa 100 mladih ljudi, za koje smo raspisali javni poziv, ćemo odraditi 4 serije treninga, u kojima ćemo s njima pokušati da radimo na tim nekim životnim kompetencijama, u smislu šta im je životni cilj, da li žele da se zaposle, gdje bi oni radili, kakva je situacija sa školovanjem, da li ih škola može zadovoljiti, da li misle da se doškolovavaju i slično.”

Važno je, ističu naši sagovornici, da o pasošu kompetencija budu upoznati i poslodavci jer im je to prilika da imaju uvid u osobe koji su njihovi potencijalni zaposlenici.

“Ako imate nekog poslodavca koji zaista želi zaposliti mladu osobu, ne po pitanju nekih drugih indikacija, nego zaista želi da zna šta on zna, kroz tu potvrdu, na jednom mjesto može da dobije sveobuhvatan uvid.”

Ipak obrazovni sistem i dalje ne prepoznaje pasoš kompetencija kao bitan element za nastavak obrazovanja. To nije tako recimo u Njemačkoj. Rijetki su i poslodavci koji pasoš uzimaju kao dokument koji bi mogao značiti nešto prilikom zaposlenja. Ipak, iz Omladinskog resursnog centra se nadaju da će popularizacijom pasoša to mijenjati.


Azur Delić