Bosnia & Herzegovina Futures Foundation nudi akademske mogućnosti i finansijsku pomoć studentima kako bi postali stručnjaci i ostvarili svoje ambicije u oblasti inžinjerstva i drugim srodnim oblastima studiranja. Ova fondacija obezbjeđuje stipendije akademski izvrsnim studentima.

Bosnia & Herzegovina Futures Foundation je osnovana radi povezivanja svih studenata Bosne i Hercegovine, unutar i van granica BiH. Ona ima dva velika projekta a to su program stipendiranja studenata i mentorski program koji je namijenjen studentima koji se žele usavršavati u određenoj oblasti, a funkcioniše tako da ih Fondacija spaja sa mentorima, odnosno profesionalcima iz tih oblasti. Ovaj program traje godinu dana i namijenjen je studentima tehničkih nauka.

Zvonimira Jakić iz Sarajeva, studentica Elektrotehnike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu uključena je u ovaj program i o svom iskustvu kaže:

Imam mentoricu iz Austrije sa kojom radim na razvoju robotske inovativne ruke za ljude sa posebnim potrebama. Ova ruka je inovativna jer svaki dan tim ljudima mjeri krvni tlak i šećer u krvi.

Inače, kako kaže Zvonimira, svi studenti Fondacije rade na nekim inovativnim programima.

Nihad Ferhatović, student Elektrotehnike na Internacionalnom univerzitetu Burch u Sarajevu, također je član Fondacije:

Moj put do Fondacije je bio pomalo čudan i vrlo brz. Preporuku da se prijavim na ovu stipendiju dobio sam od svog kolege sa fakulteta koji je bio član Fondacije. Sam proces nakon prijavljivanja je trajao oko mjesec dana. Ja sam dobio stipendiju mentorskog programa i moj mentor je univerzitetski profesor iz Australije. Trenutno nemamo nikakav projekat ali mi on mnogo pomaže u mom profesionalnom razvoju.

Za stipendijski program, odnosno za finansijsku podršku, praksa je da bude raspisan konkurs. Sljedeći takav konkurs možete očekivati krajem januara ili početkom februara naredne godine. Za razliku od ovog, na mentorski program se studenti mogu prijaviti tokom cijele godine, a za prijavu potreban je CV, jednominutni video u kome treba navesti interesne oblasti studenta te popunjen LinkedIn profil.

Zahvaljujući radu, trudu i prepoznatljivosti holandske omladine u dijaspori, koja se želi povezati sa Bosnom i Hercegovinom i granicama svojih mogućnosti želi doprinijeti BiH, stupili smo u kontakt sa organizacijom Nebo. Nebo je zapravo jedna platforma povezivanja biznisa i edukacija za studente. Sa njima smo potpisali određeni sporazum na osnovu kojeg ćemo 2019. godine napraviti različite programe razmjena studenata, npr. web platformu gdje će se naši studenti moći povezivati sa studentima iz Holandije,

dodaje Zvonimira.

Bosnia & Herzegovina Futures Foundation povezana je sa njemačkim i sa američkim organizacijama, a njen cilj i jeste povezati se sa našom dijasporom.

Zvonimira vjeruje da svi studenti mogu naći put do ove Fondacije, a početi ga mogu tako što će pogledati Facebook, Twitter i web stranicu Bosnia & Herzegovina Futures Foundation.