fbpx

Iako se mislilo kako će dugonajavljivanom Strategijom za mlade vlasti Tuzlanskog kantona povući pravi potez kada je u pitanju briga o mladima, od toga, čini se, još uvijek neće biti ništa jer je Strategija je prolongirana. 

Da li su i koliko potrebe i problemi mladih bitni vlastima Tuzlanskog kantona, može se posmatrati i kroz, iako davno obećanu, ipak i dalje neizrađenu Strategiju za mlade ovog dijela Bosne i Hercegovine. Da će strategija iz 2018. godine biti prolongirana za ovu, prije nekoliko mjeseci potvrdila je i sama ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović:

Kada je u pitanju Strategija za mlade, na martovskoj skupštini bila je inicijativa da se u ovoj godini donese jedna takva strategija na prostoru Tuzlanskog kantona. Međutim, pošto ona zahtijeva posebnu metodologiju i određena finansijska sredstva, izrada Strategije predviđena je za narednu godinu.

Da izrada Strategije o potrebama, pravima i obavezama mladih iziskuje posebnu metodologiju, najbolje znaju u Vijeću mladih grada Tuzla. Naime, upravo u sjedištu Kantona, gradske vlasti pokazale su da žele sistemski i stručno početi brinuti o onome što osobama od 15-30 godina nedostaje.

Za Vijeće mladih grada Tuzla kao krovno udruženje mladih u ovom gradu je izuzetno važno usvajanje jednog ovakvog dokumenta jer on predstavlja dokument gdje su sabrani svi problemi i potrebe mladih Tuzle, a koji su došli upravo od mladih ovog grada. Implementacija Strategije mladih grada Tuzla počela je krajem 2017. godine, što znači da smo uveliko ušli u implementaciju ovog dokumenta. Postoji koordinaciono tijelo koje se bavi implementacijom Strategije mladih grada Tuzla; između ostalih i mi iz Vijeća mladih smo članovi tog tijela. Ono što je izuzetno važno jeste da je i strateški plan Vijeća mladih za period 2018-2022. godina usaglašen sa ovom Strategijom. To znači da su akcioni planovi našeg dokumenta sačinjeni od različitih aktivnosti i inicijativa koje već stoje u Strategiji za mlade,

ističe Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih grada Tuzla i dodaje da posjedovanje Strategije osim što je jako bitno, ono itekako olakšava rad sa mladim ljudima. Vijeće koje Asja predstavlja je odnedavno članica Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

Grad Tuzla je među rijetkim gradovima u Bosni i Hercegovini koji ima Strategiju za mlade a koju su izrađivali upravo mladi, odnosno različite ekspertne grupe u koje su bile uključene brojne mlade osobe. Ipak, iako se na nivou grada mogu, na nivou kantona, prema mišljenju Asje, mladi se i nemaju čime pohvaliti:

Ja moram spomenuti da stvarno lijepo što je inicijativa za formiranje Vijeća mladih Tuzla došla od omladinskih udruženja u gradu Tuzla. Na kantonalnom nivou još nemamo formirana sva vijeća mladih, a to je prvo što bi trebalo da bude uređeno. Zapravo, na Kantonu imamo jedan prilično neuređen sistem kad govorimo o usmjerenom djelovanju ka mladima. Zbog toga imamo još puno projekata koji bi trebali da se ispune.

Od 12 općina koje sa gradom Tuzla čine Tuzlanski kanton, njih 7 trenutno ima formirana vijeća mladih. U općini Kladanj vijeće je formirano ali je neaktivno, dok u preostalih 5 takva tijela i ne postoje. Ipak, iako formirano, kantonalno Vijeće mladih tek je jedno od rijetkih pokazatelja da se o mladima u ovom kantonu uopće vodi računa.

Kanton je nadležan za dosta problema mladih. Mladi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što ne vide perspektivu, a mi to moramo omogućiti; i lokalne i kantonalne vlasti,

kaže Asja Redžić iz Gradske uprave Tuzla zadužena za pitanja mladih.

Strategijom za mlade Tuzlanskog kantona ne bi se unaprijedili samo životi mlađih od 30 godina, nego bi se uveliko doprinijelo smanjenju odliva mozgova i to onih osoba kojima nedostaje sistemska briga.