fbpx

U dvorani Pozorišta mladih Tuzla “Kaleidoskop”, upriličena je ceremonija dodjele nagrada i plaketa za najbolje radove, djece i mladih iz BiH, pristiglih na konkurs naziva “Sva lica zanemarivanja”. Dio je to projekta “Vrijedni pažnje” čije ciljeve i namjenu predstavljamo u ovom članku.

Djelujući u okviru globalnog partnerstva, World Vision u Bosni i Hercegovini u oktobru je pokrenuo kampanju usmjerenu na zaustavljanje nasilja i zanemarivanje djece. Ova kampanja koja u Bosni i Hercegovini nosi naziv “Vrijedni pažnje”, kreirana je u bliskoj suradnji sa djecom i mladima i trajat će naredne 4 godine. Kampanja je lansirana u Sarajevu performansom 250 mladih ljudi iz 11 opština, koji su zajedno digli glas protiv zanemarivanja djece, a u stručnom i akademskom krugu kampanja je predstavljena na Prvom internacionalnom Kongresu dječije i adolescentne psihoterapije u Sarajevu.

Kampanija je pokrenuta 17. oktobra prošle godine. Do sada smo imali kampanje u lokalnim zajednicama iz kojih mladi dolaze, a u kojima su oni radili male radionice poput slikarskih i photoshop radionica na kojima su pokušali da uhvate problem zanemarivanja nasilja. Također, vodili su i male kampanje povećanja svijesti o ovom problemu u svojim lokalnim zajednicama. Nakon toga su se te zajednice ujedinile pod našim mentorstvom, a sve sa ciljem uzdizanja cijele priče na veći nivo,

kaže Dragana Bulić, specijalistkinja za zagovaranje i partnerstvo organizacije World Vision u BiH, te dodaje da poruke koje šalje ova kampanja trebaju stići do roditelja, nastavnika, sektora policije i svih onih koji rade sa djecom.

Kampanja obuhvata različite aktivnosti koje se provode kontinuirano na području cijele BiH. Povezujući omladinske organizacije iz zajednica u kojima je World Vision prisutan duži niz godina, kampanja Vrijedni pažnje je izrasla u svojevrsni pokret djece i mladih u BiH koji na taj način ističu koliko su važni prevencija i zaustavljanje nasilja nad i među djecom, ali i zaustavljanje zanemarivanja djece u BiH.

Ademir Sarić iz Banovića uključen je u projektne aktivnosti od početka. On smatra da je zanemarivanje često korijen nasilja koje kasnije može da se desi, a sprečavanje zanemarivanja znači i sprečavanje mogućeg nasilja.

Aktivisti ovog pokreta upozoravaju da pored roditelja i institucija vlasti, nastavnici i profesori također direktno i indirektno zanemaruju mlade te postavljaju pitanje odgovornosti za takvo stanje.

Mi smo na početku imali istraživanje koje se odnosilo na to da vidimo koliko je zapravo velik problem zanemarivanja i nažalost, zaključili smo da je velik i da se o njemu malo govori. Mogu reći da smo kroz ovaj pokret mnogo naučili i mi mladi, ali i djeca i odrasli. Mi smatramo da djeca nisu spremna otvoreno govoriti o ovom problemu, a kroz ove radove dali smo im priliku da se i njihov glas čuje,

smatra Neda Smiljić iz Kotor-Varoši.

Prepoznavanje simptoma i ukazivanje na zanemarivanje djece, u velikoj mjeri može pomoći u rješavanju problema. Jedan od ključnih faktora za rješavanje ovih problema jeste uključivanje mladih u realizaciju aktivnosti koji svojim angažmanom u zajednicama doprinose kvalitetnijoj komunikaciji među vršnjacima. Vrlo je važno da budu u stanju prepoznati simptome kako bi mogli pomoći drugu i drugarici, te da znaju kome se obratiti,

sumira Dragana Bulić.

Jedna od glavnih poruka ove kampanje jeste da je potreban cijeli svijet da se zaustavi nasilje nad djecom.

Više o aktivnostima koje slijede u okviru ovog projekta, saznajte na Facebook stranici Vrijedni pažnje.