Program YourJob BiH objavljuje konkurs za financiranje pokretanja privatnog biznisa ili socijalnog poduzeća kroz Javni poziv koji je namijenjen mladima od 18 do 30 godina.

Cilj ovog programa jeste da se podstakne preduzetništvo i samozapošljavanje mladih sa područja Mostara, Čapljine i Banje Luke kroz financiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog preduzeća. Ovaj program organizuje Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan. Detaljnije o ovome nam govori Dajana Umićević, savjetnica za zapošljavanje mladih Caritas Banja Luka.

“Na ovaj konkurs mogu se prijaviti svi mladi ljudi, odnosno, nezaposlene osobe od 18 do 30 godina. Konkurs će biti otvoren do 10.02.2020.godine a podrazumijeva prijavu koja će sačinjavati sljedeće dokumente: popunjen prijavni obrazac, motivacijsko pismo sa kratkim pojašnjenjem poslovne ideje najviše na dvije stranice i CV, odnosno, biografiju. Svi mladi ljudi koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog biznisa ili socijalnog preduzeća ove dokumente potrebno je da do 10.02.2020.godine dostave u Caritasovo savjetovalište za zapošljavanje mladih”

Svi potencijalni kandidati biće pozvani na razgovor u Caritasovo savjetovalište za zapošljavanje mladih u Banjoj Luci ili Mostaru. Stručna komisija rezultate će objaviti do 01. marta 2020. godine.

“Potrebno je da mladi imaju na umu da ukoliko budu odabrani potrebno je da prisustvuju obuci za izradu i pisanje poslovnog/biznis plana, odnosno Boot Camp koji će biti održan u martu 2020. godine. Odabrani kandidati će biti informisani na vrijeme da li su prošli na učešće u Boot Camp-u i nakon toga ulaze u Inkubator poslovnih ideja. Smatram da je ovo dobra prilika za sve mlade ljude koji žele da pokrenu biznis a nemaju finansijsku mogućnost da iznesu tu svoju ideju. Obzirom na to da mladi ljudi za svoju biznis ideju mogu da dobiju do 10 000 KM, mislim da je to dobra prilika da sve svoje ideje za pokretanje preduzeća, odnosno plasiranja proizvoda ili usluge na tržište uz ovaj novčani iznos i realizuju”

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti i putem e-maila yourjob.bih@caritas.ba i u Caritasovim savjetovalištima za zapošljavanje mladih u Banja Luci i Mostaru. Termine i mjesta održavanja infosesija biće objavljena na www.caritas.ba, na Facebook profilu (YourJobBiH) i Instagramu (yourjobbih).