Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli osvojili su drugo mjesto na regionalnom takmičenju u simuliranom suđenju koje je održano u Bitoli, u Makedoniji. Radi se o sedmom regionalnom Futura Moot Court takmičenju u simuliranom suđenju pred Evropskim sudom za ljudska prava, u organizaciji ”Civil Rights Defenders”. 

 

Učešće na takmičenju u simuliranom suđenju uzelo je osam fakulteta iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i više od 60 studenata i akademskog osoblja. Sedmero studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pod vodstvom prof. dr. Dževada Mahmutovića, osvojilo je drugo mjesto čime su tuzlanski Pravni fakultet učinili najbolje kotiranim fakultetom sa područja BiH.

Ovo su važna takmičenja jer studenti kroz njih uče da razvijaju svoja znanja iz pisanja i govorništva kao osnovnih alata koje kao pravnici trebaju koristiti u svom budućem radu 

– mišljenje je profesora Mahmutovića.

 

Sučeljavanje, argumentacija i kontraargumentacija članova “klubova advokata”, svih učesnika pravnih fakulteta, odvijalo se pred sudijskim vijećima koja čine bivše sudije ustavnih sudova BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Evropskog suda za ljudska prava.

Svi timovi koji su učestvovali na takmičenju, uključujući i naš tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, djelovali su u dvije grupe: aplikanti i respondenti. Dakle, pripremana je argumentacija u korist podnosioca prestavke i odgovora države na eventualne povrede prava zagarantovanih evropskom konvencijom prilikom čega smo koristili relevantne zakonske odredbe države koja nam je poslužila kao primjer 

– objašnjava Amar Kavgić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Pripreme za takmičenje

 

Takmičenju su prethodile višemjesečne pripreme na rješavanju kompleksnog hipotetičkog slučaja baziranog pretežno na zaštiti prava garantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Za praktične aktivnosti studenti su odvajali svoje slobodno vrijeme, a na takmičenjima redovno osvajaju neko od prva tri mjesta.

Simulacije su omogućile studentima da se svrsishodno posvete detaljnom i suštinskom iščitavanju zakonskih dokumenata i sudske prakse. Studenti koji su predstavljali Pravni fakultet UNTZ su: Paloma Andrić, Selma Kunić, Amar Kavgić, Amila Husić, Azra Hasanović, Faruk Mešić i Samra Sarić.