Na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, socijalno preduzetništvo je relativno nova oblast na čijim se zakonskim okvirima tek radi ili su u početnoj fazi formiranja i sprovođenja. Socijalno preduzetništvo postoji s ciljem ispunjavanja društvene misije pomoću nastalog profita od prodaje usluga ili proizvoda.

Tako je i izvještavanje o socijalnom preduzetništvu u povojima u našoj zemlji, i ne samo o socijalnom preduzetništvu već i o ranjivim grupama. Novinari/ke rijetko imaju priliku govoriti o ovim temama jer, na žalost, dnevno-politička dešavanja i vijesti prestižu jedne drugu u ovim izazovnim vremenima. Ipak, postoje i one organizacije kojima je interes ranjivih kategorija u fokusu i koje razvijaju i provode projekte unaprijeđenja, kako zakonskog okvira, tako i opšteg i svjesnosti o izazovima ranjivih grupa u društvu,  te i ove danas vrlo bitne oblasti unaprijeđenja kvalitete  života – Socijalnog preduzetništva.

Mediji mogu i trebaju igrati veliku ulogu u poboljšanju statusa ove populacije i vrlo je bitno da se upoznaju s problematikom,  ali i naporima koje ove i brojne druge organizacije provode na „terenu“.  To su prepoznale LIR CD i ASB i organizovale  su Social Media Caravan – “Socijalno ugrožene grupe u novinarstvu”  u okviru koga su novinari/ke imale priliku upoznati se s radom organizacija, članica IRIS mreže i naučiti više o o temama Socijalnog preduzetništva i socijalno ugroženih grupa u društvu. Pored toga učili su o principima izvještavanja o ovim izuzetno osjetljivim temama.

Media Caravan je novinare/ke „proveo“ kroz cijelu BiH tokom četvorodnevnog putovanja na kojem su  dobili pobliža objašnjenja i ”žive primjere” istih u Mostaru, Sanskom Mostu, Banjaluci i Bijeljini. Ove organizacije funkcionišu i bez, donedavno postojanja, zakonske regulative. Ipak shvatili su, a i država sve više razumijeva kako oblast socijalnog preduzetništva stvara povoljnije i bolje uslove poslovanja i života, kako za preduzetnike tako i za korisnike usluga ili proizvoda.

Udruženje građana ”Naša djeca – Our kids u BiH” iz Mostara šalje upravo takvu poruku. Oni iniciraju, razvijaju i implementiraju dugoročne projekte, koji za cilj imaju stvaranje boljih životnih uslova i sigurniju budućnost za djecu i mlade bez roditeljskog staranja. Kroz njihovo djelovanje u fokusu su mladi koji su osobe sa poteškoćama u razvoju, a koji po izlasku iz domova ostaju bez institucionalizovane podrške.

Projekti koje su realizovali i na koje su ponosni su ”Kuća na pola puta”, koja pomenutoj grupaciji pruža stambenu i finansijsku podršku, te im pomaže u stvaranju radnih navika, pomoću drugog projekta koji ima socijalno preduzetnički momenat a to je second-hand butik ”Prijatelji – Friends”.

”Većina mušterija dolazi zbog njih i većinom su to nasmijani ljudi, a i one tako utiču na njih da ljudi prosto izađu nasmijani iz radnje. Ja sam tu sa njima već osam godina, i ja njih gledam kao sestre. Da mogu čitav život bih bila tu sa njima, one su neko ko je moja desna ruka”, izjavila je Albina Sinani (27), koordinatorka u butiku.

Ovaj projekat zapošljava osobe sa poteškoćama u razvoju kojima omogućava sticanje radnog staža i zdravstvene zaštite, a pri održivosti butika sugrađani, volonteri i ljudi iz drugih država im pomažu svojim donacijama i redovnom kupovinom.

Sav novac stečen kupovinom u njihovom butiku postaje doprinos u vidu plata za radnice i korisnike njihovih usluga, kao i za hranu, kiriju i sve neophodne troškove. Ovo je samo jedan u nizu primjera dobrog modela poslovanja, koji fokus ne stavlja na profit nego na pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

Ipak potrebno je da se ova oblast bolje zakonski uredi. Usvojeni zakoni o socijalnom preduzetništvu u Republici Srpskoj i Distriktu Brčko,  a uskoro i u Federaciji BiH, su tek prvi korak pa je od izuzetne važnosti da se pored zainteresovanih za ovu oblast uključe i mediji koji mogu učiniti mnogo na postizanju svjesnosti o ovoj temi i populaciji.