fbpx

Mostar je među prvim gradovima u kojem je u tekućoj godini upriličen T.A.L.K.S., događaj organizacije Perpetuum mobile, a koji ima za cilj promocije uspješnih priča mladih ljudi.

Govoriti slobodno je jedno od osnovnih ljudskih prava. Nažalost, čak i kada je dano regulativom, nema garancije da će se navedeno pravo materijalizirati u određenim društvenim porecima. Jedno od njih je Bosna i Hercegovina. Inicijative i pokreti manjeg dijela aktivnog društva mladih, nerijetko ne dopru do onih kojih se tiče i onih koji posjeduju vlast i moć. U procesu jačanja mlade populacije BiH u kontekstu izgradnje konstruktivnog i smislenog narativa, važnu ulogu ima Perpetuum mobile, organizacija koja kroz platformu slobode govora mladih lidera i liderki, pomaže sudionicima kreirati inspirativne govore koji se bave ključnim pitanjima.

TALKS modul je nastao po metodologiji motivacijsko-inspirativnih konferencija koje uključuju mlade iz različitih dijelova BiH.
Srđan Ostojić, jedan od projektnih koordinatora, smatra kako su rezultati rada više nego dobri, a da su i očekivani s obzirom na potencijal mladih ljudi:

2017. godine kada smo pokrenu platformu o slobodi govori, znali smo da ima mladih u Bosni i Hercegovini koji su spremni da kažu svoje mišljenje i ponude neka rješenja koja su bitna za mlade. Uticaj ostvarujemo u svim općinama u Bosni i Hercegovini, a sve evente koje organizujemo u sklopu Talks-a, snimamo i objavljujemo na našem YouTube kanalu.

Mladi moraju biti pokretačka snaga jer im ništa drugo nije preostalo kako bi se stvari počele mijenjati. Prvenstveno je potrebno početi edukacije na lokalnim razinama te ih prenijeti na državne da bi promjena mogla biti trajna.

Ljudi jako puno relativiziraju ljudska prava, odnosno smatraju da imaju neka prava samo zato što žive u nekoj državi ili zato što je to druga kultura i sl. Važno je da ljudi nauče da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od toga gdje živite,

kaže Rijad Bostandžija, jedan od učesnika TALKS-a.

Sandra Janković iz Čelinca je kroz obrazovanje na Međunarodnim studijima u Banjoj Luci dobila jasan uvid u mnogo toga šta Evropska unija može donijeti našem društvu. Ona smatra kako se naša država mora potruditi i pokazati kako uistinu želi biti dio Evropske unije.

Suočavanje sa izazovima i problemima je pravi put ka donošenju rješenja koji mogu dolazećim generacijama osigurati bolju početku poziciju. No, osim mlade snage, potreban je sluh i sa druge strane – zakonodavne i izvršne. Dok oni ne razviju umijeće slušanja, preostaje nam pregledavati uratke inspirativnih govora ovih mladih ljudi i učiti iz njihovih primjera.
Govore možete potražiti na stranicama i kanalima Perpetum Mobile-a.


Darko Marić