fbpx

Infopol, informativna emisija Omladinskog programa BHR1, 16. 1. ugostila je profesoricu Dženanu Husremović, prorektoricu za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad na sarajevskom Univerzitetu a povodom nagrade koju je Evropska komisija dodijelila ovoj visokoškolskoj ustanovi.  

Jako smo sretni i ponosni što smo dobili ovu nagradu i što je Evropska komisija prepoznala napore Univerziteta u Sarajevu u proteklim godinama koji je vrijedno radio na tome da podigne svoje istraživačke kapacitete te da razvija svoje istraživačke i ljudske potencijale. Za kvalitet nauke su važne tri stvari: novac, kvaliteta istraživača i kvaliteta okruženja za istraživanje, odnosno okruženje koje je prijateljski naklonjeno istraživanjima.

Kako kaže profesorica Husremović, ova nagrada je velika podrška istraživačkim institucijama koje implementiraju 40 osnovnih principa koje je propisala Evropska unija, a svi oni su usmjereni na razvoj kvalitete istraživača i kvalitete okruženja. Ovom nagradom, sarajevski Univerzitet je verificiran kao univerzitet koji radi na unapređivanju politika upravljanja istraživačkim potencijalima kroz povelju i kodeks Evropske unije.

Mi smo 2016. godine ušli u jedan vrlo značajan projekat čiji je glavni nosilac bio Univerzitet u Nišu, a bili smo jedna od najaktivnijih članica u tom konzorciju i vrijedno smo radili svih ovih godina na postizanju zadatih principa. Zahvaljujući profesorici sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Senadi Kalabušić, kompletnoj službi za naučno-istraživači rad na čelu sa Ninom Begović i svim ostalim uključenim, u ljetnom semestru prošle godine podnijeli smo aplikaciju i jučer dobili evoluacioni list koji potvrđuje da smo zadovoljili sve kriterije,

dodaje profesorica.

Sastavni dio aplikacije za dobijanje ove nagrade je i dvogodišnji akcioni plan. Jedna od najvažnijih stvari koje su obećane da će se ispuniti u naredne dvije godine je maksimalan rad na razvoju okruženja za istraživanje, posebno za mlade doktorante.

 

Biti dobar istraživač traži vrijeme, obuku, vještine, traži da osoba sazrijeva unutar istraživačkog konteksta kako bi savladala sve one kompetencije koje su potrebne za istraživanje. Mi na Univerzitetu u Sarajevu jako njegujemo istraživački duh i jako nam je važno da naši studenti razvijaju kompetencije koje ih kasnije čine, ne samo dobrim praktičarima, nego zaista dobrim istraživačima.

Profesorica ističe da će 150 prošle godine zaposlenih novih asistenata kroz ovaj akcioni plan u naredne dvije godine prolaziti niz treninga koji se odnose na razvoj njihovih istraživačkih kapaciteta. Osim mladih doktoranata, u fokusu rada u narednom periodu bit će i nastavnici-mentori.

Ovo je jedna značajna nagrada ali i velika obaveza koju smo preuzeli na sebe,

zaključuje Husremović.