Predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske, Nikola Stjepanović, za BHRT govorio je o položaju mladih u BiH, te aktivnostima Savjeta na čijem je čelu.

Povodom Međunarodnog dana mladih Omladinski savjet Republike Srpske, po uzoru na Ujedinjene nacije, kandidovao je temu za okrugli sto. Tema se odnosi na reforme obrazovanja i omogućavanje dostupnog i cjeloživotnog učenja mladih ljudi. Upravo o tome, u okviru obilježavanja ovog dana, mladi iz OS RS su razgovarali sa nadležnim iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Inače, ovo Ministarstvo planira u narednom periodu provoditi reforme, te su mladi ovog entiteta željeli da se upoznaju o njihovom sadržaju i ciljevima, ali i da iznesu svoje stavove i prijedloge.

Omladinski savjet Republike Srpske

Nikola Stjepanović smatra da je položaj mladih u Bosni i Hercegovini u određenim oblastima napredovao, dok se u drugim segmentima pogoršao. Cjelokupna slika društva nije dobra, što rezultira sve većim brojem odlazaka mladih ne samo iz RS, već i iz cijele BiH. Situacija je posebice alarmantna u manjim mjestima.

Nedostatak zaposlenja je jedan od najvećih problema, a također mladi kao problem nerijetko navode i uslove i standarde života u našoj državi, a sve je rezultat neusklađenosti obrazovnog sistema i tržišta rada.

smatra Nikola
Nikola Stjepanović, predsjednik Omladinskog savjeta RS

Mladi čine samo 20% stanovništva Republike Srpske i jedan su od najaktivnijih segmenata populacije. Ipak, veliki problem mladima predstavlja nerazumijevanje starijih, posebno u institucijama vlasti i obrazovanja, te često nisu uključeni u procese donošenja odluka, čak i kada se radi o onima koje se odnose upravo na mlade.

Omladinski savjet RS svake četiri godine provodi istraživanja u sklopu omladinske politike, na osnovu kojih daju smjernice svim nivoima vlasti kada su u pitanju zakoni i regulative vezani za mlade. Poseban fokus je na obrazovanju i neophodnim reformama u ovoj oblasti. Nažalost, obrazovni sistem u cijeloj zemlji je zastario, te bh. studenti nerijetko rade sa opremom i uče iz literature koja je stara i nekoliko decenija. No, pored materijalnih nedostataka, mnogo veći problem predstavlja zastarjeli i neinovativni pristup obrazovanju, koji ne može zadovoljiti potrebe omladinaca u 21. vijeku.

U obrazovnim strukturama postoji manji procenat profesora koji su spremni za promjene i koji prate nove trendove. Nažalost, veliki je broj onih koji ne prate trendove, teško pristaju na promjene i ne mjenjaju programe i pristup studentima.

kaže Nikola Stjepanović

Također, jedan od značajnih problema sa kojima se danas susreću mladi u Bosni i Hercegovni je i politizacija obrazovnih institucija i omladinskih organizacija. Tako omladinske organizacije, barem one podobne, često bivaju instrument u rukama politike, dok omladinski predstavnici češće zastupaju interese stranke čiji su član, umjesto mladih ljudi. Međutim, u ovom polju Nikola Stjepanović vidi napredak.

Čini se da se u posljednje vrijeme sitaucija mijenja jer je došlo do smjene generacija. Mladi ljudi su dosta zainteresovani i beskompromisni u vezi sa donošenjem odluka koje se tiču mladih.

Radu u Omladinskom savjetu Republike Srpske Nikola pristupa sa puno optimizma, jer smatra da je optimizam jedina nada i podstrek da se istraje u dugotrajnim i teškim procesima mjenjanja društva na bolje. Ipak, prizanaje da je pozitivan stav teško zadržati u uslovima u kojima živimo.