60 studentica i studenata iz 26 gradova i općina cijele Bosne i Hercegovine sa gotovo svih visokoškolskih ustanova širom zemlje, okupili su se sredinom februara u glavnom BiH na Fakultetu političkih nauka. Cilj ovog druženja bilo je upoznavanje mladih ljudi sa kulturom zemlje u kojoj žive kao kohezivnog faktora među narodima i narodnostima BiH.

Ovo je projekat ”Međukulturalna saradnja i razumijevanje mladih u BiH” koji je izrastao iz ideje i istraživanja koliko su kultura i umjetnost marginalizovani u BiH, a to se naročito odnosi na mlade ljude. Ljudima je potrebno samo ukazati na umjetničke sadržaje. U većini slučajeva ljudi nisu krivi što je situacija u kulturi i umjetnosti ovakva kakva jeste danas. Ljudima, a pogotovo mladima, treba pokazati da kulturno-umjetnički sadržaji postoje i na koji način ih mogu konzumirati i tako steći opći uvid u duhovno bogatstvo kakvo imaju,

kaže dr. Sadina Bakić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Doktorica Bakić očekuje od mladih uključenih u ovaj projekat da budu kulturni ambasadori gradova iz kojih dolaze. Kroz studijski program ovog projekta, studenti će posjetiti kulturne institucije, napraviti promidžbu preko društvenih mreža i direktno se susresti sa artefaktima kulture i umjetnosti u BiH.

Kroz vjekove se kulturna baština prenosi sa generacije na generaciju. Stoga je od velike važnosti mlade ljude upoznati sa nasljeđem o kojem će u budućnosti skrbiti. Upravo zaštita materijalnog i nematerijalnog nasljeđa jedna je od osnovnih misija UNESCO-a.

Kultura je vrlo važna poveznica i to nikada ne smijemo zaboraviti. Kulturno nasljeđe BiH kroz sve njegove vrijednosti mora biti sagledano na taj način. Ne smijemo naslijeđe dijeliti ni po etničkom ni po nacionalnom principu. Sve je to nasljeđe BiH i zbog toga je bitno da mladi ljudi koji učestvuju u tom projektu shvate i promovišu vrijedno nasljeđe BiH na taj način. Također je bitno da shvatimo da se naslijeđe ne štiti zbog sadašnjih generacija nego zbog budućih,

kaže Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.

Amir Barlecija je student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji često učestvuje na različitim konferencijama i projektima. Na ovaj projekat se prijavio jer očekuje da će steći neka nova znanja i upoznati kulturno naslijeđe BiH:

Mislim da je kultura jedan od značajnijih aspekata društva i da bismo trebali da u kulturu ulažemo mnogo više kako bi se to podiglo na jedan viši nivo.

Anes Hodžić dolazi iz Tešnja i ima zanimljivo razumijevanje kulture:

Kultura Bosne i Hercegovine za mene je svakodnevni život – jutarnja kahva koju popijemo s porodicom, prolazak kroz Sarajevo u kojem vidimo zgrade iz različitih perioda, sevdalinka koju čujemo na radiju…

Marija Raspudić iz Mostara vjeruje da je kultura jedan od temeljnih faktora poznavanja drugog čovjeka i da je važno upoznati svoga susjeda kako bi ga mogli razumjeti, a ako ga možemo razumjeti, onda ćemo ga lakše pustiti u naš privatni i poslovni život.

Pored posjete kulturnim spomenicima poput Muzeja Jevreja i Despića kuće u Sarajevu, posjete gradovima Tuzli i Tešnju, studenti su imali priliku slušati predavanja i upoznavati se sa vršnjacima iz različitih krajeva zemlje što svi ističu kao naročito vrijedno.
U okviru ovog projekta planirano je održavanje još nekoliko predavanja i posjete Banjaluci, Mostaru i Trebinju, a završetak projekta planiran je za 21. maj kada će na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu svim učesnicima biti uručeni certifikati.


Hamza Agić