Otvoren je konkurs za CEEPUS stipendije. Cilj CEEPUS programa je podsticanje mobilnosti, kroz obezbjeđivanje stipendija za studente osnovnih, master i doktorskih studija za studijski/istraživački boravak, kurseve ili ljetnje škole, odnosno za nastavu za nastavno osoblje u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa.

OPIS

U program su uključene sljedeće države: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Univerzitet u Prištini/Kosovo, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

CEEPUS III sporazum je odlukom svih zemalja članica Programa produžen za još sedam godina, dakle do 2025.godine.

Najvažnija CEEPUS aktivnost je kreiranje univerzitetskih mreža. CEEPUS mreža predstavlja saradnju najmanje tri univerziteta, iz najmanje dvije CEEPUS zemlje. Razmjena studenata i nastavnog osoblja se vrši u okviru kreiranih univerzitetskih mreža. Univerzitet Crne Gore je uključen u 45 CEEPUS mreže.

Stipendije za freemovere se uglavnom opredjeljuju za ljetni semestar.

Šema stipendija za studente i profesore:

– stipendije se dodjeljuju za minimum 3 mjeseca, a maksimum 10 mjeseci za studente bačelor i master studija. Duži studijski boravak može biti odobren za studente doktorskih studija.

– kraći studijski boravak, u trajanju od 1 do 3 mjeseca se odobrava studentima koji rade magistarsku tezu ili doktorsku disertaciju.

-nastavno osoblje može konkurisati za minimum 5 radnih dana sa radnim angažmanom od 6 sati sedmično.

-neiskorišćeni mjeseci za stipendije se mogu iskoristiti za organizovanje koordinacionih sastanaka.

-podržava se i organizovanje kratkotrajnih programa/kurseva u trajanju od minimum 10 radnih dana i ekskurzija u trajanju od minimum 3 radna dana.

Zemlja domaćin snosi troškove školarine, smještaja i osnovnog zdravstvenog osiguranja za korisnike CEEPUS stipendije koje prima (ugošćuje), dok matična zemlja (zemlja koja šalje) može da plati troškove prevoza.

USLOVI ZA PRIJAVU

Osim studenata sa fakulteta koji su uključeni u CEEPUS mreže, za CEEPUS stipendije mogu konkurisati i studenti i nastavno osoblje svih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao tzv. freemoveri.

NAČIN PRIJAVE

Više o načinu prijave možete pronaći na zvaničnom sajtu http://www.ceepus.info/

ROK ZA PRIJAVU

Konkursi za CEEPUS stipendije su otvoreni od 1/7.maja do 15.juna za zimski semestar naredne akademske godine, a do 31. oktobra za ljetnji semestar naredne, odnosno tekuće akademske godine u zavisnosti kada se student prijavljuje.

Konkurs za CEEPUS stipendije za freemovere otvoren je od jula do kraja novembra.

Detaljnije na http://www.ceepus.info/


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.