Grad Tuzla jedna je od 33 lokalne zajednice u kojima se sprovodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP): “Inkubator poslovnih ideja”, a koji podržava Vlada Švicarske u Bosni i Hercegovini. 

 

U proteklom periodu, od 1200 aplikacija prijavljenih za proces jačanja poslovnih sposobnosti i podrške projekata, polovina njih je odabrana. Tim povodom u Tuzli je predstavljeno deset učesnika Youth Employment Project (YEP) inkubatora poslovnih ideja koji su izradili veoma dobre poslovne planove, a neki od njih dobit će i mentorsku i finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja.

Na ovaj način, grad Tuzla je pokazao da je moguće realizovati projekte sa nevladinim sektorom u pravom smislu te riječi, a koji će za cilj imati zapošljavanje i samozapošljavanje mladih i na taj način spriječiti da mladi odlaze iz Tuzle i Bosne i Hercegovine.

– kaže Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika Službe za razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzle.

 

Stvoreni uslovi za realizaciju poslovnih ideja

Nakon formiranja grupa kroz YEP Inkubator pokrenuta je aktivnost sa preko 300 dana treninga, realizovana u periodu od četiri mjeseca i preko 130 dana mentorske podrške preduzetnicima u realizaciji poslovnih prijedloga. Kao rezultat toga 260 polaznika Inkubatora je detaljno razvilo biznis-planove a dobili su i certifikate o uspješno završenoj obuci kroz YEP inkubator.

Do sada je svoje poslovne poduhvate predstavilo 155 poduzetnika od čega su od strane stručne komisije, pozitivno ocijenjene 124 poslovne ideje.

Ono što je i nama bilo zanimljivo jeste velika raznolikost ideja, od poljoprivrede do dronova, hemijske industrije, tekstila, metala, drveta… Ono što je program YEP inkubatora poslovnih ideja, on počinje sa CEFE obukom. To je jedna certificirana obuka koju je razvilo njemačko ministarstvo privrede i koja preduzetnicima na samom početku otklanja brojne nedoumice i dileme i pogrešne predodžbe koje imaju o poduzetništvu. Nakon toga dobivaju mentora koji sa njima jedan na jedan radi na razvoju njihovog biznis-plana nakon čega pristupamo finalnim mentorskim fazama kada mogu dobiti pravnu podršku da bi ocijenili pravne oblike za njih i dali im pravnu podršku.

– pojašnjava Dženan Trbić, predstavnik projekata zapošljavanja mladih YEP.

 

Zanimljive poslovne ideje mladih poduzetnika

Amila Dizdarević iz Tuzle prošla je kroz cjelokupan proces obuke i pisanja biznis plana čime je proširila svoje znanje i upotpunila ideju o pokretanju vlastitog biznisa:

Moj projekat je pokretanje rent-a-car agencije koja bi pružala usluge odvoza od i do aerodroma. Tokom ovog projekta koji se sastojao od tri ciklusa, veoma smo zadovoljni unapređenjem naših poslovnih ideja. Prije svega, prošla sam kroz jednu jako korisnu edukaciju koja mi je pomogla da složim neke stvari u svom poslovanju koje ranije nisam uvidjela a očekujem i neku finansijsku podršku.

Jedna od ideja koja je prezentovana u Tuzli je i “Malac računarac”, a ideju koja će unaprijediti koncept učenja djece i unaprijediti obrazovanje prezentovala je Larisa Rizanaj:

Djeca su danas previše okupljena sa raznim igricama koje im smetaju i nemaju koncentracije i pažnje, tako da uvodimo jedan novi projekat koji se zove “Malac računarac”. Djeca će u našoj školici prolaziti kroz dva ciklusa gdje će prvo učiti osnovne funkcije računara, Windows program, a zatim ćemo krenuti sa nekim animacijama poput crtića da ih oni sami prave. U drugoj godini djeca će sama raditi pravljenje filma. To je nešto veoma inovativno i zastupljeno u zemljama Skandinavije, u Engleskoj i na Istoku u Indiji, Kini i Japanu.

Ove poslovne ideje dobile su mogućnost finansiranja kroz mehanizme YEP inkubatora o nepovratnim sredstvima od 5000 KM kao konvertabilni zajam ili investicijom do iznosa od 50 000 KM. Pored finansijske podrške kroz ovaj projekat će mladi poduzetnici dobiti podršku u marketinškom i pravnom obliku, kako bi postali što konkurentniji na tržištu.