Međunarodni dan djevojčica obilježava se širom svijeta 11. oktobra. Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojčica jedan je od ciljeva održivog razvoja koje su razvile zemlje članice Ujedinjenih nacija. Iz ovog cilja, u našoj zemlji razvila se “IT girls” inicijativa s ciljem da podstiče mlade žene da se već od rane dobi zainteresuju za svijet programiranja i programskih jezika kako bi sebi povećale mogućnosti za odabir budućih karijera i obrazovanja. Tanja Madžarević , projektna koordinatorica IT girls inicijative.

“Važno je reći da je inicijativa IT Girls nastala kao rezultat najbolje ideje na takmičenju mladih zaposlenika/ca Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Takmičenje u inovacijama za mlade do 30.godina” i do sada se inicijativa održala u BiH na cijeloj teritoriji jer smo djelovale u preko 20 gradova i zajednica uz podršku Švedske ambasade koja je u protekle četiri godine bila uz nas. Ono što je karakteristično za IT Girls inicijativu jeste upotreba društvenih mreža koje nam služi kao primarno sredstvo komuniciranja sa djevojčicama, djevojkama, mladim ženama a takođe i sa uspješnim ženama u IT sektoru koje nam daju svoju nesebičnu podršku kroz volonterski angažman bilo kroz mentorski program bilo kroz mrežu žena u tehnologiji i sličnim aktivnostima koje organizujemo.”

Djevojčice u BiH kroz inicijativu “IT Girls” imaju priliku da rade sa opremom u školama kroz IT klubove, koja bi im inače bila nedostupna u školama. Takođe, interesovanje je veliko, s fokusom da omogući djevojčicama pristup tehnologiji i poveća ekonomske mogućnosti za žene na tržištu. Predrasude su prisutne i na ovu temu.

“Djevojčice su zaista jako angažirane i zainteresovane za STEM oblasti. U pitanju su samo predrasude u našem društvu gdje se od malih nogu djevojčice na neki način uče da su podobne da se igraju samo lutkama a ne robotima. Te predrasude postoje i na jednoj i na drugoj strani jer dječake učimo da su za njih radionice, igranje sa alatom i autićima umjesto da kuhaju u kinji ili slično. Bez obzira na sve te prepreke na koje nailazimo, mi uspijevamo da animiramo djevojčice na svim nivoima i starosnim dobima. Uglavnom radimo sa djevojčicama i djevojkama od 13 do 18 godina kroz formalno i neformalno obrazovanje dolazimo do njih sa svojim inovativnim rješenjima i programima koji su im jako zanimljivi. “

IT girls inicijativa je zajednički podržana od tri UN organizacije: UNDP, Unicef i UN Women, sa ciljem da što više djevojčica razvija IT i druge vještine neophodne za sve zahtjevnije tržište rada, te stvore interesovanje za ovaj centar. www.itgirls.ba je zvanična internet stranica inicijative IT girls BiH.


Jelena Đurović
Novinar, radio voditelj, a od 2009. godine dio ekipe Omladinskog programa BHR1. Voli svoj posao i sve sfere radijskog života. Voli šumu, more, muziku, bicikl, lijepo ponašanje, jogu i žutu boju.