British Council Sarajevo je objavio poziv za učešće na konkursu Podijeli svoju COVID priču. Ako imaš između 18 i 29 godina, dolaziš iz velikog grada ili udaljenog sela, studiraš, radiš ili samo voliš promišljati o svijetu oko sebe, podijeli svoju sa svojim vršnjacima!

Reci šta imaš – bilo da govoriš u svoje ime, u ime svojih prijatelja, zajednice ili organizacije iz koje dolaziš – reci šta misliš o COVID-u! Uz tvoju pomoć, British Council će da kreira upitnik koji će najbolje opisati tvoje potrebe i strahove u vezi s COVID-19, da bi proveo istraživanje i predstavio rezultate istraživanja široj javnosti. Ovaj proces će pomoći tvojoj generaciji da utiče na vlade, nevladine organizacije, donatore, univerzitete, poslovnu i širu zajednicu – kako biste dobili odgovarajuću podršku.

Šta dobijaš učešćem u programu?

  • Priliku da se upoznaš s vršnjacima iz zemlje i cijele regije Zapadnog Balkana i da zajedno razgovarate o uticaju COVID-19 na vaše živote i budućnost
  • Priliku da oblikuješ istraživanje i pomogneš nam da postavimo pitanja koja su ti stvarno važna
  • Priliku da predstaviš rezultate istraživanja kreatorima javnih politika, liderima nevladinog sektora, zajednici donatora, i pomogneš da njihov odgovor na COVID-19 bude na dobrobit mladih

Kako se prijaviti?

Prijavi se do 25. oktobra 2020. popunjavanjem kratkog formulara na OVOM LINKU i slanjem videa (do 2 minute, maternji jezik, format MP4, u horizontalnom modu)  u kojem ćeš nam reći:

  1. ko si ti?
  2. kako je dosad COVID-19 uticao na tvoj život?
  3. kako očekuješ da će COVID-19 oblikovati tvoju budućnost?
  4. kako misliš da je COVID-19 uticao na tvoje okruženje?

15 prijavljenih s najinspirativnijim odgovorima dobit će priliku da budu dio fokus grupe i učestvuju u izradi upitnika, kao i predstavljanju rezultata istraživanja kroz različite online događaje.

British Council posebno ohrabruje mlade iz raznovrsnih društvenih grupa (mlade iz ruralnih područja, mlade koji nisu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja, pripadnike različitih etničkih ili vjerskih zajednica, LGBTI populacije, mlade s invaliditetom itd.) da se prijave!

Više informacija možeš naći na zvaničnim stranicama British Council-a.

Više o istraživanju:

Istraživanje je dio programa Unaprjeđenja uloge nauke u društvu, koji financira i provodi British Council. Istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade sastoji se iz tri faze. U okviru prve faze (oktobar – novembar 2020.) grupa istraživača će uraditi kvalitativnu analizu sadržaja (primljenih video odgovora) kako bi identificirala teme od suštinske važnosti za mlade. Tokom druge faze (novembar 2020.), identificirane teme bit će predmet diskusije u okviru fokus grupe koju će činiti po 15 učesnika iz svake od zemalja Zapadnog Balkana. Na osnovu toga, bit će razvijen upitnik za anketu. Treća faza (decembar 2020. – januar 2021.) podrazumijeva provođenje ankete na terenu. Istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativni uzorak svih relevantnih grupa mladih u zemljama Zapadnog Balkana.