Neposredno prije općeg vanrednog stanja u BiH, prisustvovali smo Otvorenom dijalogu sa mladima u brčanskoj skupštini, koji je organizovao Institut za razvoj mladih Kult iz Sarajeva u saradnji sa predstavnicima lokalnih vlasti. Mladi su imali priliku da kažu sa kakvim se problemima i potrebama susreću, kao i da ukažu na svoj položaj u društvu.  Pripremila novinarka OP BHRT-a Emina Osmić-Hajdarević

Okosnicu događaja činila je javna prezentacija rezultata o problemima i potrebama mladih u Brčko distriktu a koje je proveo Institut za razvoj mladih Kult iz Sarajeva. Učesnicima dijaloga predstavljeni su rezultati i opšte preporuke iz analize istraživanja o mladima koje je sprovedeno kao pripremna faza za izradu strategije za mlade Brčko distrikta BiH 2021. – 2025. godine. Za OP iz Kulta govori Katarina Vučković:

Razgovarajući sa mladima ljudima i u urbanom i u ruralnom dijelu Brčko distrikta, govorili smo o sedam različitih aspekata njihovog života, počev od zadovoljstva obrazovanjem i zdravstvenim sistemom preko slobodnog vremena i nekih drugih oblika, na koji način zapravo mladi poimaju svoj život u Brčko distriktu.”

Prema riječima naše sagovornice, Institut za razvoj mladih Kult već duži niz godina radi ovakva istraživanja i to za potrebe lokalnih, kantonalnih i drugih razina vlasti.

Mi trenutno imamo i potpisan sporazum sa Ministarstvom civilnih poslova sa kojima zajedno radimo i istraživanje na državnom nivou.”

Prezentiranje pomenutih rezultata organizovala je Komisija za mlade, Skupštine Brčko distrikta BiH u saradnji s Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove Vlade i Vijećem/Savjetom mladih Brčko distrikta BiH, a uz podršku Misije OSCE-a u BiH. U punoj brčanskoj skupštinskoj sali zatekli smo mnogo lokalnih predstavnika omladinskih udruženja, predstavnike radne grupe za izradu strategije za mlade, predstavnike Vijeća/Savjeta mladih, omladinskih organizacija i marginaliziranih grupa mladih.

Prisutan je bio i Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove od koga saznajemo da je istraživanje rađeno na uzorku od 360 mladih:

Kao što znate, prije samo usvajanja Strategije za mlade, Vlada Brčko distrikta je na Četvrtoj tematskoj sjednici razmatrala i Akcioni plan predložen od strane Savjeta mladih Brčko distrikta BiH, 2020-2022. Taj Akcioni plan je bio u odjeljenjima i institucijama Vlade Brčko distrikta i svako odjeljenje i institucija za koju mjeru je bila nadležna je odgovorila po toj mjeri. Akcioni plan je ponovo uz jednu informaciju vraćen na Vladu gdje bi se trebao usvojiti i biti konačan akt za postupanje u svim odjeljenjima i institucijama.”

Blažić očekuje da bi Strategija za mlade već u ljetnim mjesecima mogla doći u Skupštinu Brčko distrikta na razmatranje a njena važnost se ogleda i u tome što se prvi put jedan ovakav dokument pojavljuje u Brčko distriktu:

Mi ćemo, svakako, prije samog usvajanja imati javne rasprave i određene konsultacije i sa pojedincima, mladima ali i sa udruženjima građana, predstavnicima nevladinih organizacija kako bi dobili što bolju Strategiju.”

Tea Ružić, predsjedavajuća Vijeća mladih Brčko distrikta zadovoljna je diskusijom o rezultatima istraživanja, posebno zbog toga što se veliki broj mladih odazvao na Otvoreni dijalog, njih oko 70:

Rezultati istraživanja o mladima pokazali su apsolutno ono što smo svi mogli očekivati – mladi nisu zadovoljni stanjem u Distriktu, nisu zadovoljni niti političkim, niti društvenim, nisu zadovoljni apsolutno pa skoro ničim što se događa u ovom gradu. Zadovoljni su recimo ulaganjem u sport, nisu zadovoljni ulaganjem u kulturu, nisu zadovoljni raširenom pojavom mita i korupcije…”

Ružić dodaje kako će Vijeće mladih učiniti sve da Strategija za mlade ugleda svjetlo dana čim prije i da ne bude samo mrtvo slovo na papiru. Kako njen mandat na mjestu predsjedavajuće Vijeća mladih traje do kraja ovog mjeseca, kaže da je zadovoljna postignutim rezultatima za vrijeme svoga mandata. U izvršavanju poslova iz oblasti omladinskog aktivizma imala je, kaže, podršku Intituta Kult na čijoj službenoj stranici piše kako su „pitanja nezaposlenosti, tržišta rada, ekonomske situacije i općenito pitanja vezana za finansije najveća su briga za mlade ljude. Mladi su također zabrinuti zbog odlaska stanovništva, korupcije, kriminala, nacionalizma, te zdravstvenog i obrazovnog sistema.“

 Dio istraživanja o potrebama mladih u Brčkom možete pronaći na web stranici Instituta za razvoj mladih Kult, te mnoge druge korisne publikacije o mladima u Bosni i Hercegovini.