Bh. povorka ponosa 2021. godine će se održati 14. augusta u 12h u Sarajevu pod sloganom “Otpor sa margine”. 

Iz organizacionog odbora povorke poručuju da na ulicu izlaze jer pandemijska ograničenja živimo svakodnevno. Smatraju da je bh. povorka ponosa neophodan politički protest i iskaz otpora. Na ovaj način ukazuju na sve institucionalne, zakonske i socio-ekonomske prepreke sa kojima se LGBTIQ+ osobe kontinuirano i svakodnevno suočavaju.

U godini koja je iza nas, prava i slobode LGBTIQ+ osoba su dodatno pogoršane, potisnute na marginu, nasilje u porodici je u porastu, a vidljivost naših iskustava gotovo da nije ni postojala. Pandemija je utišala glasove LGBTIQ+ zajednice, ali njihovi smijesi i životi nisu prestali. Ove godine, glasno i ponosno, sa ulica šalju jasnu poruku da i dalje postoje, te svojim bojama pružaju otpor stalnoj izloženosti strahu, nasilju, diskriminaciji, kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava i neravnopravnom tretmanu.

Bh. povorka ponosa je nastala iz potrebe za unapređenjem svakodnevnog života LGBTIQ+ osoba u BiH. Koristeći Ustavom zagarantovano pravo na javno okupljanje, izlazimo na ulicu te zahtjevamo ravnopravnost i život oslobođen od straha i nasilja.

Svjesni_e činjenice da jednom mukotrpno izborena prava preko noći ponovo mogu biti oduzeta, organizatori_ce poručuju cjelokupnom društvu i nadležnim institucijama da nikada neće odustati od otpora fašističkim naporima da se suzbiju i ograniče slobode LGBTIQ+ osoba.

Problemi koje imaju se nisu promijenili u zadnjih godinu dana. LGBTIQ+ osobe se i dalje suočavaju sa homofobijom, bifobijom, transfobijom i interfobijom prilikom odlaska u javne institucije, kafiće, restorane, pozorišta, kina ili bilo koje drugo javno mjesto. Institucionalna diskriminacija je i dalje prisutna, a najočitiji primjer jeste nepostojanje Zakona o istospolnom partnerstvu, te nejednak tretman ovog protestnog marša, u poređenju sa drugim protestima.

Iz organizacijksog odbora kažu da su još uvijek prinuđeni plaćati prostore i bezbjednost ako žele da imamo sigurno mjesto, u kom mogu živjeti svoju autentičnost. Zbog toga poručuju da svaki prostor mora biti jednako dostupan, siguran i slobodan, te da se od organizatora_ica LGBTIQ događaja ne smiju zahtijevati nerealne i neravnopravne mjere dodatne sigurnosti. Svako zahtijevanje dodatnih nameta znači onemogućavanje njihovog postojanja u tim prostorima i na tim ulicama. Njihov cilj je borba za javni prostor u kom će se svako osjećati sigurno bez da mora oko sebe imati zaštitare_ke.

Život u pandemiji je iznio na površinu krhkost sloboda ove zajednice i pokazao nedostatak sistemske podrške. Nerazumijevanje i teška komunikacija sa članovima_cama porodica o vlasititim identitetima povećala je pritiske, nasilje i dovela do ozbiljnih psihičkih posljedica za LGBTIQ+ osobe.

Zbog toga, organizatori_ce ove godine još intenzivnije naglašavamo marginu i s nje pružaju otpor, te pozivaju sve da im se pridruže 14. 08. 2021. godine na ulicama Sarajeva i poruče da ljubav uvijek iznad mržnje. Broj učesnika_ca povorke će biti u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.

Budimo zajedno otpor sa margine!

#otporsamargine #bhpovorkaponosa2021