U ovom izdanju magazina za mlade “Čuj BiH” poslušajte: priču s Jurom, autorom slova “Lj” na natpis u Zadru “Ubi srbina”, razgovar sa Ivanom Petrovićem iz Exit Fondacije; u Mostaru smo bacilli oko i uho na projekat “Što djeca znaju o zavičaju“ i donosimo priču o poduzetnim mladim ljudima u sklopu jedinstvenog projekta Munja Inkubator Društvenih Inovacija. Tu je priča i o festivalu Youtubera koji se desio u Sarajevu.
Od standardnih rubrika, tu su Save as nauka bez bauka, te DRAGA MAMA koja je stigla do 189. izdanja i podnaziva “Ubijanje ubijenih”.