Ovaj Slobodni poligon donosi dijelove tribine ”Tiha balkanska većina” održane u Sarajevu. Učestvovali su aktivisti iz regiona (Srbija, Hrvatska, BiH) koji šire ljubav (#ShareLove) na različite načine i podijelili svoja iskustva i stavove sa mladom publikom.
U zadnjem dijelu emisije je OPuštanje – muzička rubrika Zlatka Karahodžića koji nas ovaj put upoznaje sa sastavom KADAVAR.