Bijeljina je krajem prošle godine u sklopu Centra za socijalni rad, dobila Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, čime je nova zgrada Centra profunkcionisala u punom kapacitetu. Nakon provedenog odabira djece koja će, za početak, boraviti u Dnevnom centru, prošle sedmice je Centar zvanično počeo sa radom.

Pripremila Danka Zakić, novinarka OP-a.

Zahvaljujući povoljnim kreditima i sredstvima iz budžeta Grada, Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju stavljen je krajem prošle godine u funkciju u okviru Centra za socijalni rad u Bijeljini. Na taj način, stvoreni su uslovi za odgovarajuću brigu o ovoj kategoriji djece, koja će dobiti stručnu pomoć i olakšan život, a čime će biti olakšana i svakodnevica njihovih roditelja. Prilikom otvaranja Dnevnog centra, najavljeno je da slijedi procedura odabira djece koja će boraviti u prostorijama Dnevnog centra čiji broj će vremenom biti povećavan. Nakon sprovedene procedure, Dnevni centar je prošle sedmice primio prvu djecu sa poteškoćama u razvoju na dnevni boravak. Direktor Centra za socijalni rad, Milorad Sofrenić, ističe da su zadovoljeni svi zahtjevi resornog ministarstva.

“Mi smo prošli sve tehničke i kadrovske i uspjeli da ih zaokružimo do ove godine. Imali smo proceduru jedno mjesec dana oko određenih kriterijuma za odabir djece koja će i u kom obimu da budu korisnici ovog Dnevnog centra, tako da smo te neke pravne i proceduralne stvari sve zadovoljili. Zaposlen je, za početak, dovoljan broj kadrova ono što od nas zahtijeva Ministarstvo socijalne zaštite i zdravlja, tako da su praktično svi kadrovi koji su najneophodniji imamo ih sada i djeca mogu da dobiju sve usluge u onom obimu u kom je propisano.”

Od prošle sedmice, na dnevnom boravku u Dnevnom centru za djecu sa poteškoćama u razvoju boravi desetak djece. Za početak je zaposlen određen broj stručnjaka koji će moći u potpunosti da se posvete djeci koja će boraviti ovdje. Nakon što se steknu uslovi, u Dnevni centar će biti primljeno još djece kojima je potrebna ova vrsta boravka. Sofrenić kaže da su u Dnevni centar dovedeni i zaposleni radnici iz Banjaluke i Subotice koji nisu početnici u ovom poslu, već imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju što predstavlja još jedan pozitivan pomak.

“Već je u ovom periodu krenulo nekih osmoro djece i imamo još desetak djece u opticaju za prijem. Tako smo i planirali da krenemo sa nekih desetak djece, pa da povećavamo u narednom periodu, zavisno od svih okolnosti. Prije svega nam to uslovljava ova kovid situacija što nam dosta otežava neki nesmetan rad i u narednom periodu će se broj djece povećavati. Trenutno radimo u dvije smjene po tri sata sa djecom, tako da sva djeca mogu da imaju svu potrebnu pažnju i sistem rada koji je predviđen radom Centra za djecu s poteškoćama u razvoju, tako da se nadam da u narednom periodu neće biti nikakvih problema i da će sve funkcionisati.”

Slavica Kovrlija, rukovodilac Odjeljenja za djecu i omladinu Centra za socijalni rad u Bijeljini najavila je da Dnevni centar neće imati samo uslugu dnevnog zbrinjavanja djece, već će biti širenja u oblasti pružanja specijalističkih usluga za svu djecu sa poteškoćama u razvoju kojima bude potrebno. Pored dnevnog boravka, ovaj Centar posjeduje i senzornu sobu, kao i sobu za fizioterapiju, a u planu je i uređenje velikog dvorišta za boravak djece. Na ovaj način, Bijeljina je napravila veliki pomak i dobila sve ono što je, za početak, potrebno za djecu sa poteškoćama u razvoju.

“Ovo je samo početak. Pružaćemo, najprije, uslugu dnevnog zbrinjavanja, ali sa tendencijom širenja i specijalističkih usluga prema djeci i neće biti striktno vezana samo za boravak u Centru. Imaćemo priliku da vremenom svi zajedno rastemo i razvijamo se i pratimo šta ćemo sve uraditi. Sam objekat Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju ima dva sprata, odnosno namijenjen je dnevnom boravku djece sa poteškoćama u razvoju kapaciteta do 30 korisnika. Raspolažemo sa dnevnim boravkom, svim pratećim prostorijama mokri čvor i kuhinje, imamo senzornu sobu i sobu za fizioterapiju. Imaćemo i jedno veliko lijepo dvorište koje ćemo srediti u narednom periodu – vanjsko uređenje. Senzorna integracija je, ne mogu reći, neka nova usluga za djecu sa poteškoćama. Ona postoji u regionu, za naš grad je prva. U procesu smo razvijanja senzorne integracije, zato što se pokazalo da ona zaista dobro utiče na razvoj i kapacitete djece sa poteškoćama u razvoju i trenutno smo u procesu angažovanja lica koja ima dodatna znanja za pružanje senzorne integracije. Senzorna soba je potpuno opremljena, samo nam predstoji faza odabira i pružanja usluge od strane nekog ko je stručan za to.”

Ovakav korak unaprijed izaziva veliko zadovoljstvo kod članova Koalicije osoba sa invaliditetom „Kolosi“ koji se zalažu za prava svojih članova i članova srodnih udruženja.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.