Gradonačelnik Bijeljine potpisao je ugovore sa studentima postdiplomskih studija, koji su na konkursu za finansiranje naučno-istraživačkih radova u akademskoj 2020/2021. godini dobili sredstva za finansiranje doktorske teze i master rada. Na konkurs su se prijavila četiri kandidata i svima je odobrena stipendija…

Pripremila novinarka OP-a Danka Zakić.

Grad Bijeljina iz budžeta ove školske godine finansira ukupno 165 stipendista – od učenika u osnovnim školama do postdiplomaca. Iz budžeta ove godine za te svrhe je izdvojeno oko 300.000 KM. Četiri bijeljinska postdiplomca koja su se prijavila na konkurs, dobila su stipendiju za finansiranje naučno-istraživačkih radova u predstojećoj akademskoj godini. Za izradu master radova, studenti će dobiti po 1.500 KM, a za student koji piše doktorsku tezu, dobiće 2.000 KM. Gradonačelnik Mićo Mićić upriličio je prijem i potpisivanje ugovora sa ovim studentima stipendistima.

Potpisali smo Ugovore sa četiri studenta, tri su postdiplomci, jedan je doktorskih nauka. Ono što mi radimo još od 2006. godine je da pokušavamo mladim i talentovanim ljudima pomoći kroz razne vidove stipendiranja i kroz stipendiranje redovnih studija. Vidite, master studije i doktorske studije. Mi smo imali četiri prijave na konkursu, sve četiri smo prihvatili zato što svi imaju prosjek preko 9,00, sve su dobre teme i naša želja je da im pomognemo da završe svoje radove i da budu korisni članovi ovog društva. Ono što je bitno je da naša četiri studenta  – master studije dobijaju po 1.500 KM, a doktorski rad, ova djevojka 2.000 KM. Znate da stipendiramo redovne studente, da svake godine imamo konkurs, da imamo posebne stipendije za djecu sa posebnim potrebama i da sve studente koji redovno studiraju, ako su jedne godine napravili ugovor, mi produžavamo. Tu su učenici generacije osnovnih i srednjih škola. Imamo sada pod ugovorom 165 studenata, računajući i ovo četvoro djece koji su postdiplomci i ukupno 30.000 KM godišnje izdvajamo za ovo. Mislim da su sredstva značajna. Moglo bi i više, ali sam siguran da će njima ovo pomoći, a nama da imamo dobre i vrijedne studente.”

Marko Krajišnik, student bijeljinskog ekonomskog fakulteta, položio je sve ispite na master studijama i ostvario prosjek 10,00. U svom završnom, master radu, istraživao je mogućnosti privrednih i finansijskih derivata na finansijskom tržištu, gdje se najviše osvrnuo na funkcionisanje Gradske uprave Grada Bijeljina.

“Želim da se zahvalim Gradonačelniku i Gradskoj upravi što pomažu mladim ljudima koji se bave naučno-istraživačkim radom. Moram reći da mi je velika čast i zadovoljstvo što se nalazim na ovom mjestu zajedno sa ovim mladim i uspješnim ljudima. Ja sam neko ko je tokom svog postdiplomskog studiranja ostvario prosjek ocjena 10,00. Moja sama tema master rada jeste „Mogućnost privrednih i finansijskih derivata na finansijskom tržištu BiH“. Tema je jako atraktivna i zbog toga što sam se ja najviše, tokom svog istraživačkog rada posvetio radu i funkcionisanju Gradske uprave u okviru finansijskog sistema BiH i došli smo do nekih zaključaka da je finansijski sistem BiH bankocentričan, da je finansijsko tržište kapitala nedovoljno razvijeno. Obično se koriste tradicionalni izvori finansiranja u odnosu na moderne izvore finansiranja koji smanjuju rizik.”

Vesna Miletić, takođe student master studija na ekonomskom fakultetu, nakon položenih ispita i ostvarenog visokog prosjeka, odlučila se na obradu hartija od vrijednosti i njihov uticaj na finansijsko tržište RS, jer smatra da su hartije od vrijednosti instrumenti koji će u budućnosti zauzeti još značajnije mjesto na tržištu.

“Izrada master rada iziskuje velike troškove, samim tim će mi ovo dosta pomoći. Ne samo meni nego i mojim kolegama koji su, takođe, dobitnici ove stipendije. Tema mog master rada „Uticaj hartija od vrijednosti na razvoj i funkcionisanje finansijskog tržišta RS“. Mislim da će u eri globalizacije finansijskog tržišta uticaj hartija od vrijednosti zauzeti značajno mjesto u domaćoj literaturi i praksi i samim tim ova tema je veoma nepobitna za edukaciju investicione javnosti za što veće ulaganje u hartije od vrijednosti, jer bi se samim tim omogućilo veće ulaganje u hartije od vrijednosti – došlo bi do povećanja efikasnosti finansijskog tržišta.”

Ova četiri uspješna studenta su sigurni da će im stipendije i ova vrsta pomoći od Gradske uprave Grada Bijeljina mnogo pomoći u prikupljanju materijala, ali i samoj izradi i odbrani radova i sticanju zvanja na master, odnosno doktorskim studijama.