Dokaz da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu uspješno osnovati i voditi biznis su dvije studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli. Kolegice sa klase  Socijalna pedagogija-poremećaji u ponašanju, Aida Duraković i Irma Dobrinjić nedavno su pokrenule anonimno online savjetovalište „Svijet bez etikete“.

Poremećaji ophođenja, nasilničko ponašanje, anksioznost, depresija, stres, anoreksija, bulimija, ovisnost o internetu, alkoholizam, kockanje i klađenje, samo su neki od poremećaja u vezi sa kojima se možete online, putem Skype-a, posavjetovati sa stručnjacima, kao što su socijalni pedagog, psiholog, psihoterapeut ili psihijatar.

O ideji osnovanja savjetovališta, Aida Duraković kaže:

 

Irma i ja došle smo na ideju da osnujemo savjetovalište jer smo željele napraviti promjenu u našem društvu, u Bosni i Hercegovini. Vidjele smo da su ljudi dosta zatvoreni, kada imaju neki psihološki problem, ili problem sa mentalnim zdravljem. Boje se to kazati i potražiti pomoć

 

 

Fondacija Mozaik prepoznala je potencijal Online-savjetovališta „Svijet bez etikete“

Savjetovalište za mlade, roditelje i ostale osobe u potrebi „Svijet bez etikete“ kreirano je kao ideja sa ciljem da se postigne pozitivna promjena u društvu kada je u pitanju mentalno zdravlje i psihičko funkcioniranje pojedinca. Aida i Irma, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije Mozaik, koja je njihov najveći investitor, fokusirale su se na jačanje modernog društva i smatraju da su mladi u Bosni i Hercegovini ciljna grupa kojoj se naročito trebaju posvetiti. Mladima nije jednostavno govoriti o problemima sa kojima se susreću, s obzirom da često nailaze na nerazumijevanje i osuđivanje zajednice. Duraković ističe da Savjetovalište trenutno nudi besplatne edukacije:

 

Trenutno smo u fazi investicije gdje imamo besplatne edukacije, besplatne tretmane za mlade na području Tuzle. Vježbamo vještine samopomoći, koje su mladima nepoznate, ali jako potrebne. Primijetili smo da su depresija i anksioznost najveći problemi mladih od 18 do 25 godina.

 

Kako dobiti savjete?

Svi kojima je potrebna pomoć, prvo trebaju web-stranicu, zatim popuniti formular, a stručnjakinje će ih ubrzo kontaktirati i zakazati termin sesije putem Skype-a.

Kao svrhu angažmana Aida navodi doprinos kvalitetnom razvoju i sazrijevanju mladih osoba, te pružanje pomoći u prilagođavanju životnim uslovima radi osposobljavanja mladih za samostalno rješavanje aktuelnih i budućih problema.

Također je bitno pružanje efikasne podrške i drugim odraslim osobama koje usluge savjetovališta  mogu naći korisnim za prevazilaženje ličnih zastoja i poteškoća, stoji na web-stranici savjetovališta.

 

Audio verziju poslušajte ovdje:


Inda Čaušević
Ekonomistica sa novinarstvom u srcu. Trenira CrossFit.